Κυριακή, 22 Μαΐου 2011

ANTHROPIAN BEEN AGAINST HUMAN BEEN


A`NTHROP - ANTHROPIAN BEEN- ANTHROPITY

ΆΝΘΡΩΠΟΙ- ΑΝΘΡΏΠΙΝΑ ΌΝΤΑ- ΑΝΘΡΩΠΌΤΗΤΑ.HUMAN- HUMAN BEEN- HUMANITY 

ΧΏΜΑ- ΧΩΜΆΤΙΝΑ ΌΝΤΑ- ΧΩΜΑΤΕΡΉ 


ΆΝΘΡΩΠΟΙ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΆΝΩ ΤΡΈΧΟΝΤΕΣ Η ΆΝΩ ΘΡΩΣΚΟΝΤΕΣ  ΉΤΟΙ ΟΙ ΑΝΕΡΧΌΜΕΝΟΙ 

ΤΗΝ ΚΛΊΜΑΚΑ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΆΣΕΩΝ ΑΡΑΙΏΣΕΩΣ ΎΛΗΣ ΜΈΣΩ ΔΙΑΔΟΧΙΚΉΣ ΑΠΟΒΟΛΉΣ Η 

ΘΑΝΆΤΟΥ ΤΩΝ  ΠΥΚΝΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΏΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΡΑΙΟΤΕΡΩΝ   ΣΩΜΆΤΩΝ ΤΟΥΣ 

(ΨΥΧΏΝ)  ΕΙΣ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΊΕΣ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΉΤΩΝ  ΑΡΑΙΟΤΕΡΗΣ ΎΛΗΣ Β', Γ', Δ' ΚΑΙ ΤΩΝ 


ΛΟΙΠΌΝ ΔΙΑΣΤΆΣΕΩΝ, ΩΣ ΦΥΣΙΚΉ ΕΠΙΛΟΓΉ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΌΧΙ


ΩΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΉ ΑΝΤΑΜΟΙΒΉ ΤΩΝ ΕΠΊΓΕΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΤΟΥΣ  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΉΣ 

ΑΠΟΒΛΑΚΩΣΕΩΣ ΌΠΩΣ ΙΣΧΥΡΊΖΟΝΤΑΙ  ΤΑ ΒΙΒΛΊΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑΤΕΊΑ ΠΑΣΏΝ ΤΩΝ 

ΘΡΗΣΚΕΙΏΝ.
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ANTHROPIAN BEENS.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΉΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΣΥΜΠΎΚΝΩΣΗ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΩΝ ΠΝΕΥΜΆΤΩΝ ΌΝΤΩΝ 

Β΄ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΛΕΥΚΉ ΦΥΛΗ.ΓΈΝΟΣ ΗΜΙΘΕΩΝ ΥΠΕΡΙΣΧΥΩΝ ΔΙΑ ΤΗΣ 

ΣΟΦΊΑΣΧΩΜΆΤΙΝΑ ΟΝΤΑ HOMO SAPIENS  HTOI KATA-ΘΡΩΠΟΙ Η ΥΠΌ- ΘΡΩΠΟΙ Η  

''ΚΑΤΩ-ΘΡΩΣΚΟΝΤΕΣ'' ΥΠΌ- ΚΟΣΜΙΚΟΊ ΚΊΤΡΙΝΗ ΦΥΛΉ. 


 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ HUMAN BEENS

ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΉΣ ΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΑΠΌ ΧΗΜΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΤΗΣ ΓΑΊΑΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΈΝΟΙ ΜΕ ΓΕΝΕΤΙΚΈΣ ΕΝΤΟΛΈΣ ΝΑ ΓΕΝΝΟΚΤΟΝΗΣΟΥΝ

ΤΗΝ ΛΕΥΚΉ ΚΑΙ ΜΑΎΡΗ ΦΥΛΉ.  


ΑΛΗΘΉΣ ΑΣΦΑΛΉΣ ΓΡΑΦΉ  Α ΜΈΡΟΣ 
 http://ellhnkaichaos.blogspot.com/2009/01/blog-post_01.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΟΕΑ ΒΟΛΟΥ : ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΟΕΑ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΣΕ ΑΠΟ ΤΗ ΧΘΕΣΙΝΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ . –

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΟΕΑ ΒΟΛΟΥ : ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΟΕΑ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΠΛΥΜΗΡΗΣΕ ΑΠΟ ΤΗ ΧΘΕΣΙΝΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑ...