Κυριακή, 22 Μαΐου 2011

ΨΑΛΜΟΣ ΟΑ ΣΤΙΧΟΣ 7 .ΝΑ ΠΑΕΙ ΠΟΥ Η ΣΕΛΗΝΗ??

ἀνατελεῖ ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ δικαιοσύνη καὶ πλῆθος εἰρήνης, ἕως οὗ ἀνταναιρεθῇ ἡ σελήνη.

- christian-orthodox.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: