Τρίτη, 24 Μαΐου 2011

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΩΝ ΚΟΡΕΑΤΩΝ ΓΕΝΕΣΗΣ ΛΣ 5 (36)

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος: "5 καὶ ᾿Ολιβεμὰ ἔτεκε τὸν ᾿Ιεοὺς καὶ τὸν ᾿Ιεγλὸμ καὶ τὸν Κορέ· οὗτοι υἱοὶ ῾Ησαῦ, οἳ ἐγένοντο αὐτῷ ἐν γῇ Χαναάν.

ΚΟΡΕ - ΚΟΡΕΑ - ΚΟΡΕΑΤΕΣ.

ΤΙ ΣΧΕΣΗ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΚΟΡΕΑΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΙΟΥΔΑΙΟΥΣ?????

Δεν υπάρχουν σχόλια: