Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2011

ΑΠΟΔΙΚΩΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΣΕΩΣ

ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΦΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΝΕΣΕΩΣ.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΕΣΕΩΣ
 Οδὲ ὄφις(ΟΦΙΣ ΑΠΟΚΑΛΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΠΑΙΓΝΙΑΚΟΙ ΣΙΝ ΣΙΩΝ ΣΙΝΑ ΓΙΑΧΒΕΧ ΚΑΙ  ΚΡΟΝΟΣ ΣΑΒΙΤ ΣΑΒΑΩΘ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΔΙΑ- ΖΕΥΣ) ἦν φρονιμώτατος πάντων τῶν θηρίων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν ἐποίησε Κύριος ὁ Θεός. καὶ εἶπεν ὁ ὄφις τῇ γυναικί· τί ὅτι εἶπεν ὁ Θεός, οὐ μὴ φάγητε ἀπὸ παντὸς ξύλου τοῦ παραδείσου;(Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΕΤΡΩΓΕ ΑΠΟ ΤΟ ΞΥΛΟ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ  ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ ΣΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΣΠΕΙΡΕΙ Η ΑΝΔΡΟΜΕΔΕΙΟΙ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ. 2 καὶ εἶπεν ἡ γυνὴ τῷ ὄφει· ἀπὸ καρποῦ τοῦ ξύλου τοῦ παραδείσου φαγούμεθα, 3 ἀπὸ δὲ τοῦ καρποῦ τοῦ ξύλου, ὅ ἐστιν ἐν μέσῳ τοῦ παραδείσου, εἶπεν ὁ Θεός, οὐ φάγεσθε ἀπ᾿ αὐτοῦ, οὐ δὲ μὴ ἅψησθε αὐτοῦ, ἵνα μὴ ἀποθάνητε.(Ο ΚΑΛΟΣ ΘΕΟΥΛΗΣ ΕΒΑΛΕ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ  ΤΟ ΞΥΛΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥΤΕΣΤΙN ΠΑΡΑΦΥΣΕΙΝ ΑΡΧΕΙΑ ΓΝΩΣΕΩΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΗΝ  ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΥ.ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΗΤΑΝ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ 4 καὶ εἶπεν ὁ ὄφις τῇ γυναικί· οὐ θανάτῳ ἀποθανεῖσθε· 5 ᾔδει γὰρ ὁ Θεός, ὅτι ᾗ ἂν ἡμέρᾳ φάγητε ἀπ᾿ αὐτοῦ, διανοιχθήσονται ὑμῶν οἱ ὀφθαλμοὶ καὶ ἔσεσθε ὡς θεοί, γινώσκοντες καλὸν καὶ πονηρόν.(ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΠΡΙΝ ΤΟ ΘΕΟΥΛΗ ΤΗΝ ΦΥΣΗ ΓΝΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΙΧΑΝ ΔΩΣΕΙ Ι ΑΝΩΤΕΡΟΙ KAI AΡΧΑΙΟΤΕΡΟΙ
ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΣΙΝ ΣΙΩΝ ΣΙΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΔΙΝΑΝ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ) 6 καὶ εἶδεν ἡ γυνή, ὅτι καλὸν τὸ ξύλον εἰς βρῶσιν καὶ ὅτι ἀρεστὸν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἰδεῖν καὶ ὡραῖόν ἐστι τοῦ κατανοῆσαι, καὶ λαβοῦσα ἀπὸ τοῦ καρποῦ αὐτοῦ ἔφαγε· καὶ ἔδωκε καὶ τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς μετ᾿ αὐτῆς, καὶ ἔφαγον. 7 καὶ διηνοίχθησαν οἱ ὀφθαλμοὶ τῶν δύο, καὶ ἔγνωσαν ὅτι γυμνοὶ ἦσαν, καὶ ἔρραψαν φύλλα συκῆς καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖς περιζώματα.(ΑΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ Ο ΑΔΑΜ ΚΑΙ Η ΕΥΑ ΕΚΟΨΑΝ ΦΥΛΛΑ ΣΥΚΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΤΗΝ ΓΥΜΝΙΑ ΤΟΥΣ???? ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΠΡΗΣΤΗΚΑΝ ΤΑ ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΘΩΣ Η ΣΥΚΙΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ  ΕΠΩΔΥΝΕΣ ΦΛΕΓΜΟΝΕΣ  ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΕΡΜΑ ΠΟΣΟ ΜΑΛΛΟΝ ΣΤΑ ΓΕΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ.ΤΙ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΕΔΩ Ο ΔΙΕΣΤΡΑΜΕΝΟΣ ΘΕΟΥΛΗΣ???.ΦΟΡΑ ΑΔΑΜ ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΣΥΚΗΣ ΓΙΑ ΕΝΔΥΜΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΙΚΑΝΟΣ ΓΙΑ ΣΑΡΚΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
  8 Καὶ ἤκουσαν τῆς φωνῆς Κυρίου τοῦ Θεοῦ περιπατοῦντος ἐν τῷ παραδείσῳ τὸ δειλινόν, καὶ ἐκρύβησαν ὅ τε ᾿Αδὰμ καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ ἀπὸ προσώπου Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἐν μέσῳ τοῦ ξύλου τοῦ παραδείσου. 9 καὶ ἐκάλεσε Κύριος ὁ Θεὸς τὸν ᾿Αδὰμ καὶ εἶπεν αὐτῷ· ᾿Αδάμ, ποῦ εἶ; (Η ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΚΟΧΕΛΩΝΑΣ ΠΟΥ ΝΟΜΙΖΕΙ ΗΛΙΘΙΟΥΣ.Ο ΘΕΟΣ ΠΟΥ  ΤΑ ΞΕΡΕΙ ΟΛΑ ΦΩΝΑΖΕΙ ΑΔΑΜ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ???ΛΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΗΞΕΡΕ. ΑΦΟΥ ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΣ  ΑΛΛΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΠΛΗΡΩΝ.10 καὶ εἶπεν αὐτῷ· τῆς φωνῆς σου ἤκουσα περιπατοῦντος ἐν τῷ παραδείσῳ καὶ ἐφοβήθην, ὅτι γυμνός εἰμι, καὶ ἐκρύβην. 11 καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Θεός· τίς ἀνήγγειλέ σοι ὅτι γυμνὸς εἶ, εἰ μὴ ἀπὸ τοῦ ξύλου, οὗ ἐνετειλάμην σοι τούτου μόνου μὴ φαγεῖν, ἀπ᾿ αὐτοῦ ἔφαγες; (ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΝΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ,ΚΑΘΩΣ Ο ''ΤΡΥΦΕΡΟΣ΄΄ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΙΩΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΘΕΟΥΛΗΣ ΑΦΟΥ ΕΙΧΕΙ ΒΑΛΕΙ ΤΟ ΞΥΛΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΤΕΣΤΙΝ ΑΡΧΕΙΑ ΓΝΩΣΕΩΣ ΠΟΛΥ ΕΠΙΔΕΚΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ,ΜΕ ΣΚΟΠΟ Ο ΑΔΑΜ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ,ΤΩΡΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΕΙ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΕΚΑΝΕ.Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΕΤΡΩΓΕ ΗΔΗ ΤΟ ΞΥΛΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. ΕΤΣΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΥ Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΕΦΑΓΕ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΜΕ ΑΡΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ.ΒΛΕΠΕ ΤΟΥ ΑΠΟΓΟΝΟΥΣ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΗΜΙΘΕΩΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΝ ΕΛΕΩ ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΜΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΖΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΚΑΡΤΕΡΙΚΑ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟΥ12 καὶ εἶπεν ὁ ᾿Αδάμ· ἡ γυνή, ἣν ἔδωκας μετ᾿ ἐμοῦ, αὕτη μοι ἔδωκεν ἀπὸ τοῦ ξύλου, καὶ ἔφαγον. 13 καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεὸς τῇ γυναικί· τί τοῦτο ἐποίησας; καὶ εἶπεν ἡ γυνή· ὁ ὄφις ἠπάτησέ με, καὶ ἔφαγον. (Ο ΑΔΑΜ ΕΔΩ ΜΟΙΑΖΕΙ ΣΤΟΝ ΤΡΥΦΕΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ,Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟ ΙΔΡΩΝΕ ΚΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΟΥΣΕ ΚΑΙ ΕΦΤΑΣΕ ΣΤΟ ΑΠΩΤΑΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΔΕΙΛΙΑΣ,ΠΟΥ ΑΝ ΚΑΙ ''ΥΙΟΣ'' ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕ "ΥΠΕΡΦΥΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ" ΝΑ ΠΑΡΑΚΑΛΑΕΙ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΣΙΝ ΣΙΩΝ ΝΑ ΜΗΝ ΠΙΕΙ ΤΟ ΠΟΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ.ΤΟΣΟ ΔΕΙΛΟΣ .ΕΤΣΙ ΚΑΙ Ο ΑΔΑΜ ΔΕΝ ΕΙΠΕ ΣΑΝ ΑΝΔΡΑΣ ΜΕ ΟΡΧΕΙΣ,ΝΑΙ ΘΕΕ ΦΤΑΙΩ ΕΓΩ,ΑΛΛΑ ΕΡΙΞΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΕΞΟΧΗ ΟΝ  ΠΟΥ ΡΕΠΕΙ ΣΤΟΥΣ ΠΙΘΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΥΛΙΣΜΟ ΤΗΝ ΕΥΑ14 καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεὸς τῷ ὄφει· ὅτι ἐποίησας τοῦτο, ἐπικατάρατος σὺ ἀπὸ πάντων τῶν κτηνῶν καὶ ἀπὸ πάντων τῶν θηρίων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς· ἐπὶ τῷ στήθει σου καὶ τῇ κοιλίᾳ πορεύσῃ καὶ γῆν φαγῇ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου(Ο ΜΕΓΑΗΛΙΘΙΟΣ ΘΕΟΥΛΗΣ ΚΑΤΑΡΙΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΑ ΑΡΙΣΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΙΔΩΝ ΝΑ ΤΡΩΝΕ  ΧΩΜΑ HUMO HOMO ΔΗΛΑΔΗ ΨΕΥΔΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ. 15 καὶ ἔχθραν θήσω ἀνὰ μέσον σοῦ καὶ ἀνὰ μέσον τῆς γυναικὸς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σπέρματός σου καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σπέρματος αὐτῆς· αὐτός σου τηρήσει κεφαλήν, καὶ σὺ τηρήσεις αὐτοῦ πτέρναν. (ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΧΑΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΥ ΜΑΛΑΚΑ.ΘΑ ΧΤΙΣΕΙ ΕΧΘΡΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΤΡΙΝΗ ΦΥΛΗ -ΚΙΝΑ ΠΟΥ ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ.Η ΟΠΟΙΑ ΚΙΝΑ ΘΑ ΣΑΣ ΣΥΝΤΡΙΨΕΙ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ,ΘΑ ΣΑΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΣΕΙ ΑΦΟΥ ΠΡΩΤΑ ΕΣΕΙΣ ΘΑ  ΤΗΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΠΤΕΡΝΑ.ΟΠΩΣ ΤΟ ΕΚΑΝΕ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ Ο ΠΕΡΣΕΑΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΝΥΣΟΣ.
ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΥΤΟ ΕΡΜΗΝΕΥΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:ΑΣΘΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΟΣ ΗΠ.Ε.Ι (666)  ΤΡΑΥΜΑ ΣΤΗΝ ΠΤΕΡΝΑ ΚΑΙ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΟΣ Ρ.Ι.Κ (888). ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗΣ.ΑΦΟΥ ΠΡΩΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΤΡΑ ΤΗΣ ΣΦΕΝΔΟΝΗΣ ΤΟΥ ΜΟΓΓΟΛΟΥ ΔΑΥΒΙΔ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΖΑΛΙΣΤΙΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΕΥΔΗ ΚΑΙ ΥΒΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΝΩΣΗ-ΘΡΗΣΚΕΙΑ (ΒΛΕΠΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ) ΑΝΙΚΑΝΟΙ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΝ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΙΚΗ.16 καὶ τῇ γυναικὶ εἶπε· πληθύνων πληθυνῶ τὰς λύπας σου καὶ τὸν στεναγμόν σου· ἐν λύπαις τέξῃ τέκνα, καὶ πρὸς τὸν ἄνδρα σου ἡ ἀποστροφή σου, καὶ αὐτός σου κυριεύσει. 17 τῷ δὲ ᾿Αδὰμ εἶπεν· ὅτι ἤκουσας τῆς φωνῆς τῆς γυναικός σου καὶ ἔφαγες ἀπὸ τοῦ ξύλου, οὗ ἐνετειλάμην σοι τούτου μόνου μὴ φαγεῖν, ἀπ᾿ αὐτοῦ ἔφαγες, ἐπικατάρατος ἡ γῆ ἐν τοῖς ἔργοις σου· ἐν λύπαις φαγῇ αὐτὴν πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου·(ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΔΩ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΑ ΔΥΣΑΡΕΣΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΟΠΟΥ ΠΛΕΟΝ ΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΔΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΥΣΙΝ ΓΝΩΣΗ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΟΥΣ,ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΒΑΣΙΖΜΕΝΗ ΣΤΑ ΨΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΓΝΩΣΕΩΣ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΝ ΕΚΦΥΛΙΣΜΟ ΤΟΥΣ. 18 ἀκάνθας καὶ τριβόλους ἀνατελεῖ σοι, καὶ φαγῇ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ. 19 ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου σου φαγῇ τὸν ἄρτον σου, ἕως τοῦ ἀποστρέψαι σε εἰς γὴν γῆν, ἐξ ἧς ἐλήφθης, ὅτι γῆ εἶ καὶ εἰς γῆν ἀπελεύσῃ· 20 καὶ ἐκάλεσεν ᾿Αδὰμ τὸ ὄνομα τῆς γυναικὸς αὐτοῦ Ζωή, ὅτι αὕτη μήτηρ πάντων τῶν ζώντων.
  21 Καὶ ἐποίησε Κύριος ὁ Θεὸς τῷ ᾿Αδὰμ καὶ τῇ γυναικὶ αὐτοῦ χιτῶνας δερματίνους καὶ ἐνέδυσεν αὐτούς.(ΟΥΤΕ ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΟΣ ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΑ 22 καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ἰδοὺ ᾿Αδὰμ γέγονεν ὡς εἷς ἐξ ἡμῶν, τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ πονηρόν· καὶ νῦν μή ποτε ἐκτείνῃ τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ λάβῃ ἀπὸ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς καὶ φάγῃ καὶ ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα. ( ΚΑΙ ΦΑΓΗ ΚΑΙ ΖΗΣΕΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΩΝΑ.ΔΗΛΑΔΗ ΜΗΝ ΦΑΣ ΑΔΑΜ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΖΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΩΝΑ ΔΗΛΑΔΗ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ.ΟΤΑΝ Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΣΕ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΟΥΣΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΗ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ-ΟΥΡΑΝΙΔΩΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΖΟΥΣΑΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 1200 ΧΡΟΝΙΑ.ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΖΩΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΟΙ ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΟΙ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (ΒΛΕΠΕ ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΥΣ-ΚΟΡΚΟΔΕΙΛΟΥΣ-ΣΑΥΡΕΣ Κ.Τ.Λ.) 23 καὶ ἐξαπέστειλεν αὐτὸν Κύριος ὁ Θεὸς ἐκ τοῦ παραδείσου τῆς τρυφῆς ἐργάζεσθαι τὴν γῆν, ἐξ ἧς ἐλήφθη. ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΤΟΥΣ ΕΔΙΩΞΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ24 καὶ ἐξέβαλε τὸν ᾿Αδὰμ καὶ κατῴκισεν αὐτὸν ἀπέναντι τοῦ παραδείσου τῆς τρυφῆς καὶ ἔταξε τὰ Χερουβὶμ καὶ τὴν φλογίνην ρομφαίαν τὴν στρεφομένην φυλάσσειν τὴν ὁδὸν τοῦ ξύλου τῆς ζωης

ΟΡΙΣΤΕ ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΑΛΗΘΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΑΣ.
Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΦΥΣΙΝ ΚΑΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΥΣΙΝ ΚΑΛΟΥ.
ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΑΝΕ ΣΤΙΣ ΕΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙΤΕ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ΕΙΤΕ ΤΩΝ ΔΑΙΜΟΝΩΝ.
ΟΝΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΜΕ ΥΠΕΡΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΣΕΛΗΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΟΜΟΡΟ ΣΚΑΦΟΣ ΛΙΛΙΘ ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ ΕΞΑΠΑΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ.
ΑΠΑΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΠΙΚΗ ΠΟΥ ΟΥΤΕ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕAΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΙ.
ΠΟΙΟ ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΑΠΑΤΗ????Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΦΥΣΙΚΑ.
Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΜΠΟΤΙΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΠΟΥ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ.
ΟΧΙ ΑΠΛΩΣ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΑΛΛΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΝΑ ΝΙΩΘΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ,ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΟ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ,ΟΤΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΜΟΝΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΩΦΕΛΟΣ.
ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΤΟΥ ΑΚΡΑΤΟΥ ΥΛΙΣΜΟΥ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΕΔΩ.

ΑΡΧΗΣ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΥΣ ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΓΗ.
Η ΣΚΛΑΒΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ ΣΕ ΨΕΥΔΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ.
Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ.
Η ΑΠΑΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ.
Ο ΥΠΕΡΛΑΜΠΡΟΣ ΗΛΙΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ.(362 μ. Χ.: «ΕΣΘ΄ ΗΜΑΡ, ΟΤΕ ΦΟΙΒΟΣ ΠΑΛΙΝ ΕΛΕΥΣΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΣ ΑΕΙ ΕΣΤΑΙ».)
ΕΥΤΥΧΗΣ ΚΑΙ ΤΥΧΕΡΟΙ ΟΣΟΙ ΖΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΤΙΓΜΗ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΥΤΑΡΟ ΤΟΥ ΤΕΡΑΣΤΙΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ.
ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΠΛΑΝΗΤΕΣ.
ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΚΕΨΗ ΜΑΣ .
ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ ΤΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΣΥΜΠΑΝ ΜΕ ΤΑ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΠΛΑΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΑΙ.
ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΠΕΤΑΞΟΥΜΕ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΜΑΣ ΚΡΑΤΑΕΙ ΠΙΣΩ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΟΥΜΕ,ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΕΝΟΧΕΣ .
ΖΗΣΑΜΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΨΕΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ  ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΩΝ ΙΕΡΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΟΝΕΙΡΩΝ ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ (ΒΛΕΠΕ ΠΑΙΣΙΟ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ) ΧΕΙΡΑΓΩΓΟΥΣΑΝ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ
ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΛΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΝΤΑΞΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ.
ΑΥΤΑ ΠΟΥ  ΞΕΡΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΓΟΝΑ ΣΤΟΝ ΩΚΕΑΝΟ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ.
ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΟΠΟΥ ΘΑ ΜΗΔΕΝΙΣΤΕΙ ΤΟ ΤΑΧΥΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΜΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ.
ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΕΝΑ ΚΟΣΜΟ ΟΠΟΥ ΟΙ ΑΡΙΣΤΟΙ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΚΕΨΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΧΙΒΑΣΕΙΙΝ ΤΟΥ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΚΟΣΜΟΛΟΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ.
ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΦΥΣΗ,ΤΟΝ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ.
ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΥΤΤΑΡΑ ΕΝΟΣ ΤΕΡΑΣΤΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΓΙΗΣ.
 ΕΙΜΑΣΤΕ ΛΕΥΚΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΑ ΠΟΥ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΜΟΙΟΥΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΥΤΕ Ο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΜΕΙΣ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΝΑ ΠΑΝΕ ΝΑ ΓΑΜΗΘΟΥΝΕ Η ΟΤΙ ΦΑΜΕ ΚΑΙ ΟΤΙ ΠΙΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΑΥΡΙΟ ΘΑ ΑΠΟΘΑΝΟΥΜΕ.

 ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΑΚΡΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΩΔΥΝΗΣ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ. Ακατάλληλο δια ανηλίκους)
 http://www.easy-share.com/1914148322/__+31-05-1988+OLO.rar


 ΑΛΗΘΗΣ ΓΡΑΦΗ
http://www.easy-share.com/1914211902/alithis+asfalis+grafh.rar


Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΠΕΙΓΟΝ ΣΗΜΑ ΤΗΣ Ο.Ε.Α. ΠΡΟΣ ΤΟ "Α2" ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΑΔ ΛΑΡΙΣΗΣ.__

ΕΠΕΙΓΟΝ ΣΗΜΑ ΤΗΣ Ο.Ε.Α. ΠΡΟΣ ΤΟ "Α2" ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΑΔ ΛΑΡΙΣΗΣ.__ ΣΗΜΑ:::  (1):  Η ΡΩΣΙΑ ΑΠΕΙΛΕΙ ΜΕ ΠΥΡ...