Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2012

ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΚΑΡΥΩΤΗ! ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ «END»!! ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ! ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΩΣ ΠΑΕΙ ΝΑ «ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΣΕΙ» ΑΓΝΟΥΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΜΠΑΣΤΑΡΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ «ΜΜΕ»! ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΗΣ «END» ΟΜΩΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΑΘΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΡΑΞΟΥΝ ΤΑ ΜΕΓΙΣΤΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ!


ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΤΟ EMAIL ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΡΥΩΤΗ:


Ἀγαπητέ Θόδωρε χαῖρε καί ὑγείενε

 Τό ὃτι θά πρόδιδες  τήν ὁργάνωση  ἀργά ἢ γρήγορα τό εἲχαμε ὃλοι ἐμπεδώσει ἀπό τήν πρώτη μέρα πού ἦρθες μαζί μας. 
 Στίς  ἀληθινά ἐλάχιστες συνεδριάσεις πού παραβρέθηκες πάντα ἀποφεύγαμε  νά κάνουμε οὐσιαστική συζήτηση μπροστά σου γιατί τίς προθέσεις σου τίς εἶχες κάνει γνωστές ἀπό τήν πρώτη μέρα .

 Στήνὁργάνωση ἦρθες μόνον γιά τά χρήματα καί ποτέ γιά  κάποιο Ἐθνικὀ κίνητρο. Ἐπειδή  αὐτό ἦταν ὁθφαλμοφανές σέ ὃλους, ἀπό πολύ νωρίς πήραμε τήν άποφαση ἐν ἀπουσία σου(ἒτσι κι᾽ἀλλοιῶς ἢσουνα ἀπών ὁκτώ στίς δέκα συνεδριάσεις) νά μήν συζητᾶμε ποτέ τίποτα σοβαρό μπροστά σου. 

Ὁ λόγος ἦταν ὃτι μόλις  ἒφευγες θά πληροφοροῦσες τίς μυστικές ὑπηρεσίες μέσω τοῦ ἐπιστήθιου φίλου καί συννενόχου σου γιά τήν καταστροφή τῆς Ἑλλάδας τοῦ Βαγγέλη τοῦ Βενιζέλου. Καί σέ παρακαλῶ μήν τό ἀρνηθεῖς γιάτί ὃπως καταλαβαίνεις  δέν ἀρχίσαμε οὒτε φέραμε σέ πέρας μιά τόσο δύσκολη ἀποστολή χωρίς νά ἒχουμε τίς δικές μας προσβάσεις στίς ἲδιες ὑπηρεσίες…………….

 Καί γιά νά βάλλουμε τά πράγματα στή θέση τους ἂς πάρουμε τά πράγματα κατά σειράν γιατί μέ τό νά ἒχεις αὐτές τίς πρόσφατες οἰκονομοκές πιέσεις φαίνεται ὃτι  ἡ μνήμη σου ἒγινε ἐπιλεκτική " φαντάζομαι μέ τό ἀζημίωτο" γιά νά ἀπαξιώσης καί νά γκρεμίσης τήν ὁργάνωση…………

Νά θυμᾶσαι πάντα τό πῶς ἀρχίζουμε τίς συνεδριασεις μας "ἂν ποτέ τό πῆρε τό αὐτί σου"     
                           Τό ταλέντο ἀγοράζεται ……….. ἡ ψυχή ὂχι…………..

Α) Στίς 9 Σεπτεμβρίου στήν Ἀθήνα δέν συναντήθηκες μόνον μέ τόν πρόεδρο  Λαμπράκη  στό Χίλτον ἀλλά καί μέ τόν Σώρρα .Ἀπαίτησες ἐκβιαστικά ἀπό τόν Σώρρα γιά νά μείνης στήν ὁργάνωση  $10.000.000 (ἂμεσα). Ὁ Σώρρας ποτέ δέν εἶπε ὃτι δέν ἒχω νά σοῦ τά δώσω ὃπως ὑπονοεῖς  ἀλλά  σοῦ εἶπε πώς θά σοῦ ἐξασφαλίσω ἂνετη διαβίωση ἀλλά νά σοῦ δώσω $10.000.000 καί νά πεθάνης μετά ἀπό λίγο ὂχι μόνο  θά χαθοῦν τά χρήματα ἀλλά θά στερήσης ἀπό τήν ὁργάνωση ἓνα ἂλλο καλό μυαλό..
Αὐτός λοιπόν εἶναι ὁ λόγος πού παραιτήθηκες καί  ἀποφάσισες νά ψάξης ἀλλοῦ γιά λεφτά……..καί  ὂχι ὃπως ὁμολόγησες ἐκ τῶν ὑστέρων  ὃτι σοῦ προσφέρθηκε θέση στό ΥΠΕΧ...

Β) Πρίν φύγω γιά τήν Ἑλλάδα  τελευταῖα προσπάθησες παράφορα νά μέ ἀποτραβήξης ἀπό τήν ὁγάνωση μέ τό σκεπτικό ὃτι δέν ὁδηγεῖ  πουθενά Ἑλπίζω νά μήν θέλεις νά δώσω τήν ἠλεκτρονική ἐπικοινωνία σου στήν δημοσιότητα……
Σοῦ ἀπάντησα    
                           " Ἓλα νά νικήσουμε μαζί ἢ νά πεθάνουμε μαζί…"

C) Μιά μέρα πρίν φύγω δηλαδή στίς  26 Σεπτεμβρίου μοῦ ἒστειλες μύνημα ἡλεκτρονικό καί μοῦ περιέγραψες μέ κάθε λεπτομέρεια τίς προσωπικές ἐπιθέσεις πού θά δεχόμουνα στήν Ἑλλάδα ἂν τολμοῦσα νά ἐμφανιστῶ δημόσια γιά νά μέ ἐκφοβίσης οὒτως ὣστε νά μήν προβῶ στή ἀνακοίνωση ἐξαγορᾶς τοῦ Ἑλληνικοῦ χρέους
Καί πραγματικά δέχτηκα τίς ἐπιθέσεις πού μοῦ περιέγραψες ἀπό τούς Γιαλτουρίδη, Ζουπανιώτη, Φατοῦρο , Στεφανόπουλο καί ὂχι μόνον….
Ἀληθεια  ΠΩΣ ΗΞΕΡΕΣ ΘΟΔΩΡΕ  μέ τόση λεπτομέρεια τίς ἐπιθέσεις πού θά δεχόμουνα ἀπό πέντε διαφορετικούς ἀνθρώπους μιά βδόμάδα πρίν τίς  ἐπιθέσεις?
 Μπορεῖς νά μοῦ ἀπαντήσης Θόδωρε? 
Ποιός ἀκριβῶς δέν θέλει τήν ἐλευθερία τῆς Ἑλλάδος?  Τό Πασόκ  ἢ οἱ Στοές Ἑλληνικές καί μή? Οἱ γνωστές πολιτικές οἰκογένειες?Ποιός Θόδωρε?
 Δέν σκύβει ὁἛλληνας Θόδωρε!!!!!. Ὃποιος σκύβει λέγεται      
                                             
                                            ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΟΣ!!!!!
Μοῦ ἒρχονται στό νοῦ ὁ Πήλιος Γούσης  ὁἘφιάλτης ἡ κερκόπορτα καί ὂχι μόνον….
                                             Μὀνο πού αὐτή τή φορά!!!!

                           Ἒχουν γνώση οἱ φύλακες τοῦ Ἑλληνισμοῦ

Θά σοῦ δηλώσω φίλεμου (ὃπως χειρίζεσαι καί ἐσύ τόν ὃρο) ὃπως  ἐσύ ἐκτελεῖς πληρωμένο συμβόλαιο τό ἲδιο καί ἐμεῖς  Μόνο τό δικό μας ἢταν καί θά παραμείνει  συμβόλαιο ψυχῆς Ἑλλήνων.

Ἡ διαφορά μας εἶναι ὃτι ἐμεῖς μετά τήν ἐκτέλεση τοῦ συμβολαίου  θά περπατοῦμε μέ τό κεφάλι ψηλά καί θά μποροῦμε νά κυτᾶμε τήν Ἑλλάδα καί τούς Ἓλληνες στά μάτια Κάτι πού ἐσύ δέν θά μπορέσης νά κάνεις ποτέ πλέον…..
Εἶχες τήν εὐκαιρία νά μείνης σύμβολο στίς ψυχές τῶν Ἑλλήνων!!!!!
Ἐσύ διάλεξες  τά  τριάκοντα ἀργύρια. Θά σέ κρίνη ἡ ἱστορία καί οἱ Ἓλληνες

Θόδωρε μήν τολμήσης νά συνεχίσης τήν τακτική σου γιατί ἲσως καί αὐτή τήν ὓστατη στιγμή μπορεῖ νά διασώσεις κάτι άπό τήν καταρακωμένη σου ἀξιοπρέπεια

Εἰλικρινά ὃλοι οἱ παληοί συναγωνιστές σου σοῦ εὒχονται  κάθε οἰκονομική ἐπιτυχία στή νέα σου ἀποστολή………  Κάτι πού ὃπως δήλωνες χωρίς ντροπή  ἦταν πάντα ὁ στόχος σου!!!!!

                                    Μανώλης Λαμπράκης Πρόεδρος END


ΥΓ   Παρακολούθησε στόν αὐριανό Ἐθνικό Κύρηκα νά διαπιστώσης τί ἐπιτυχημένη δουλειά  ἓκαναν οἱ συναγωνιστές σου πού δέν σέ ἐμπιστεύτηκαν ποτέ ὣστε νά ξέρης τήν ἀλήθεια… γιά τήν δράση τους.
Σοῦ θυμίζω ὃτι τά ὁμόλογα πού δέν ἢξερες ἀπό ποῦ ἐμφανιστηκαν τά πρωτοεῖδες
στίς 19 Δεκεμβρίου 2011 μερικά τετράγωνα ἀπό τόν Λευκό Οἶκο ……
Καί ἐπειδή ἡ μνήμη μου δουλεύει κάπως καλλίτερα ἀπό τήν δική σου μήν μέ ἀναγκάσης νά τήν ἀνακαλέσω καί πάλιν………….
Ὃσο γιά τό χαλκευμένο ὁμόλογο πού προβάλλεις τό κατασκεύασες ἐσύ  γιατί 
τά ἀληθινά δέν τά εἶδες ποτέ!!!!!!!!!!!!!!!
Γιά τά περί Δωδεκαθεϊστῶν καί Χρυσαυγιτῶν ὃχι μόνο εἶναι γιά γέλια ἀλλά καί φτηνό κόλπο γιατί ἂν θυμᾶσαι κάι πάλιν λεγω…. ἂν….   ἠ μοναδική ἀρχή τῆς ὁργάνωσης εἶναι        EΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ

Αντιπρόεδρος Θόδωρε ἐκλέχτηκες στήν Ἀθήνα στά γραφεῖα τῆς Grant-Thordon

καί δέν διορίστηκες ἀπό τόν Λαμπράκη……….Θυμᾶσαι?

-----------------------------------------------------------

ΣΧΟΛΙΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΥΠΑΡΧΟΥΝ 4 ΚΥΡΙΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ: 

1) ΤΟ ΣΑΠΙΟ ΠΡΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΛΟΒΟΛΕΜΕΝΩΝ ΚΑΡΚΙΝΙΑΡΙΔΩΝ ΛΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΚΟΓΛΥΦΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΙΚΗΣ ΤΡΟΙΚΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Τ.Ε. ΠΟΥ ΣΥΝΤΗΡΟΥΝ ΜΕ ΠΕΙΣΜΑ ΤΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ 300 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΟΙ ROTHSCHILD ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΕΣ 10 ΟΜΟΙΕΣ ΕΒΡΑΙΟΚΙΝΕΖΙΚΕΣ ΜΠΑΣΤΑΡΔΕΣ ΚΑΡΚΙΝΙΑΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΔΥΝΑΣΤΕΥΟΥΝ ΟΛΟ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΤΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΛΥΣΣΑΞΟΥΝ ΑΠΑΞΙΩΝΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΓΕΛΟΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΗΣ END Ή ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ. ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΙ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΠΡΑΞΟΥΝ ΑΠΟ ΜΑΖΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ, ΛΑΣΠΗ, ΔΩΡΟΔΟΚΕΙΕΣ, ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ, ΚΑΘΕ ΛΟΓΗΣ ΑΠΑΤΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΙΕΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΤΟΥΣ. Η ΩΣ ΑΝΩ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΣΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ "ΜΜΕ" ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ-BLOGS, ΚΥΡΙΩΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ "ΜΜΕ". ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ "ΜΜΕ" ΥΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑΧΑ ΠΩΣ ΘΑ ΒΓΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ. ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΟΜΩΣ ΨΕΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΟΣΤΗΜΕΝΗ ΠΛΥΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ.

2) ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ Η ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΠΩΣ ΝΑ ΒΟΛΕΨΟΥΝ ΤΟ ΤΟΜΑΡΙ ΤΟΥΣ. ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΥΤΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΩΣ ΑΝΩ ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΑΡ.1 ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΥΝΕ ΣΕ ΜΙΑ ΤΙΜΗ Ή ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΒΟΛΕΨΕΙ ΜΟΝΑΧΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΕΝΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΟΥΣ. ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΠΙΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝΕ ΝΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΟΤΙ ΦΟΒΗΘΗΚΑΝ ΟΤΙ ΘΑ ΑΠΑΞΙΩΘΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΘΕΜΑ ΚΑΙ ΘΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΣΥΞΥΛΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΑΡΑ ΘΑ ΧΑΣΟΥΝ ΤΟ ΚΟΚΟ. Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΕΧΕΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΕΙ ΟΜΩΣ ΤΑ 2 ΘΕΜΑΤΑ. ( http://www.youtube.com/watch?v=32oZ7exYnyg ) ΑΡΑ ΑΥΤΟΙ ΠΕΡΙΤΤΕΥΟΥΝ. Η ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΝΟ.1 ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΑΠΑΞΙΩΣΕΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΩΣ "ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ" ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ 2) ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΝΑ ΒΟΛΕΥΕΙ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΤΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ.

3) ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΑΡΤΑΚΗΔΕΣ ΚΑΛΟΒΟΛΕΜΕΝΟΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΝΟΥΝ ΔΕΚΑΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ, ΚΑΙ ΑΠΛΑ ΤΡΩΝΕ ΑΜΑΣΗΤΗ Ή / ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ 1. ΔΕΝ ΔΙΝΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΚΑΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΓΙ'ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ "ΑΥΤΟΚΤΟΝΟΥΝ"(ΔΙΑΒΑΖΕ: ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΙΚΑ) ΚΑΙ ΧΑΝΟΥΝ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ. ΔΥΣΤΗΧΩΣ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟΣ. ΔΕΝ ΛΕΝΕ ΝΑ ΕΝΝΟΗΣΟΥΝ ΟΤΙ ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΟΔΗΓΕΙΤΕ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑ ΠΕΡΑΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΠΟ ΔΥΟ ΜΑΧΑΙΡΙΑ...ΗΤΟΙ ΤΑ 2 ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΤΩΝ ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ Β.Α.Σ.Τ./Ρ. ΚΑΙ Ρ.Ι.Κ. ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ ΝΑ ΞΕΣΠΑΣΕΙ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ/ΣΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΒΡΙΣΚΟΜΕΝΗ ΣΕ ΑΘΛΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ.

4) ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΕΛΟΣ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΣΤΕΚΟΝΤΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ END ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟ ΚΑΘΑΡΑ ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΠΑΡΑΜΙΚΡΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΩΦΕΛΟΣ. ΑΥΤΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΥΣΤΗΧΩΣ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ ΣΤΑ ΔΑΧΤΥΛΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΙ ΑΚΟΜΑ Η ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΚΡΙΣΙΜΗ ΜΑΖΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΗ ΝΑ ΠΙΕΣΕΙ ΩΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΤΟΝ ΚΟΛΟΣΣΟ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ.1 ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΤΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΘΕΣΕ H END, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΙΕΣΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΝΟΨΕΙ ΕΚΡΗΞΗΣ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΤΡΑΓΙΚΟ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΟΣΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ...
------------------------------------------------------------


ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΑΦΗΝΟΥΝ ΤΟΝ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ ΚΑΙ ΕΞΗΓΕΙ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ..ΚΑΘΩΣ ΠΕΤΑΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟ ΜΠΑΛΑΚΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ END.
ΕΠΙΣΗΣ Ο ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΖΕΙ ΠΟΛΥ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ...
ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΣΟΥΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΥΟ ΩΣΤΕ ΓΕΛΟΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΩΣ ΤΑΧΑ "ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ" ΝΑ ΚΑΨΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΛΟ ΦΛΕΓΟΝ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ...


Ο παρακατω συνδεσμος ειναι η ετικετα "END" του ιστολογιου οπου μπορειτε να μελετησετε ολες τις αναρτησεις που αφορουν το θεμα:

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ο ΚΑΘΕ ΛΑΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΠΟΥ ΤΟΥ ΑΞΙΖΟΥΝ1.Κάποιοι σκοτεινοί κύκλοι υπό μανδύα κάπιου αριστερού χώρου πετάξανε χαρτιά με συνθήματα που απευθύνονται στους λυκειόπαιδες.

Το νόημα των γραφόμενων συνοψίζεται στην αύξηση του θυμού αυτού του τμήματος της κοινωνίας (να βγουν και να τα σπάσουν όλα) ώστε αυτός ο θυμός να τους μετατρέψει σε όχλο εύκολα διαχειρίσιμο, τα παιδιά Ίδη ανταποκρίθηκαν κάνοντας κατάληψη σε ορισμένα σχολεία με τη βοήθεια της νομοθεσίας , και τη θετική αντιμετώπιση των ταλαιπωρημένων καθηγητών τους οι οποία κατάληψη τους δίνει μια μέρα ανάσα. Επιπρόσθετα ένας απλός παρατηρητής μπορεί εύκολα να διαπιστώσει ότι εδώ και μια βδομάδα έχει αλλάξει η συμπεριφορά των 16ριδων από παιδιά σε νταήδες που κυκλοφορούν σε ομάδες και σε μεγαλύτερους αριθμούς σε σχέσει με πριν μία βδομάδα. Προετοιμάζουν των όχλο των 16ριδων να κάνει την εκκίνηση ως καψούλι για τη δημιουργεία χάους στην Αθήνα ώστε να μεταπέσουμε σε ακυβερνησία?ΒΛΕΠΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ.

http://greeknation.blogspot.gr/2012/10/3_7.html

2.Η αντιστοιχία με τα γεγονότα του Αλέξις είναι καταπληκτική, ενθυμίστε τότε την καθημερινή ανταπόκριση των 16ριδων σε sms τύπου ''το άιμα κυλάει εκδίκηση ζητάει΄ κτλ.'' που δεχόντουσαν ΣΤΑ ΚΙΝΗΤΆ ΤΟΥς που αργότερα διαπιστώθηκε ότι τα έστελνε ένα νορβηγικό πλοίο που έπλεε στα διεθνή νότια Ρόδου (για έρευνες ηδρογονανθράκων) ενώ ταυτόχρονα έκανε Ψυχολογικές επιχειρήσεις υπονόμευσης της Ελλάδος που τελικά μας οδήγησαν στο ΔΝΤ, (σε συνδυασμό με τις φωτιές που έβαζε ο στρατηγός άνεμος (ntanilo+Haarp) και τη μοσαντ που προσπαθούσε να σκοτώσει των Καραμανλή ο οποίος για να γλυτώσει παραιτήθηκε ξαφνικά και μετά μουγκάθηκε,3.'Ολα αυτά μας οδηγησαν στον ΓΑΠ (ΤΖΕΦΡΥ ΜΙΝΕΙΚΟ ΤΣΙΔΕΝ ΜΠΑΟΥΝ, ΥΙΟ ΤΟΥ ΜΙΝΕΙΚΟ ΖΕΤΚΙΝ) αυτοί ακολουθούν τη γυναικεία γραμμή απλός το κρατάνε κρυφό από την υπόλοιπη κοινωνία , για να μπορούν να ανέβουν τα σκαλειά της ιεραρχίας χωρίς κολλήματα που αναφέρονται στο σύνταγμα.Η απάτη αυτής της οικογένειας είνε για γέλια και για κλάματα τόσο διαχρονική και τόσο μεγάλη που σας δίνω το σύνδεσμο για να τον μελετήσετε μόνοι σας

Ολη η αλήθεια για το Χάρβαρντ και τον Παπανδρέου - Δεν είναι καθηγητής στο πανεπιστήμιο ο ΓΑΠ..

http://www.newsnow.gr/article/230581/oli-i-alitheia-gia-to-xarvarnt-kai-ton-papandreou---den-einai-kathigitis-sto-panepistimio-o-gap.html

Ανώνυμος είπε...

4.ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗ ΘΥΜΑΣΤΕ ΔΙΟΤΙ ΣΤΟΊΧΙΣΕ ΤΟ ΜΙΣΘΌ Η ΤΟ ΜΑΓΑΖΑΚΙ ΚΑΙ ΣΕ ΑΡΚΕΤΟΥΣ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ και τώρα κινδυνεύει και η δική σας ζωή, διότι αυτός ήταν ο στόχος τους εξ' αρχής και όχι τα λεφτά σας, Διότι τον γραβατωμένο δεν μπορούν εύκολα να τον σφάξουν ενώ τον ξεβράκωτο και πεταμένο έξω απο το σπίτι του (λόγο δανείου-εφορίας) εύκολα τον σφάζουν μέσο ενός στημένου Πολέμου.(βλέπε παλαιστίνιους,βλέπε 1922 μικρασιατική καταστροφή, Κύπρος κτλ)Ποιος Ευρωπαϊκός όχλος δεν θα χαρεί αυτή τη στιγμή αν μας ξεφορτωθούνεΟ νέος όχλος των 16ριδων θα χρησιμοποιηθεί για την πλήρη διάλυση της χώρας και θα έχεται την πλήρη ευθύνη ώς γονείς αν δεν προλάβετε να μαζέψετε τους κατευθυνόμενους, από πολυ σκοτεινά κέντρα, γιους και κόρες σας βλέπε σύνδεσμο

Αίμα και νεκροί στην Αθήνα…Θα ζήσετε 3 μήνες κολασμένους -Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο-…..Η κυβέρνηση θα καταρρεύσει

http://greeknation.blogspot.gr/2012/10/3_7.html

ΟΜΟΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΟΥΔΑΝ

http://greeknation.blogspot.gr/2012/09/blog-post_7350.html


Αν ήταν σε παλιότερες εποχες οι γονείς δεν θα επέτρεπαν σε καμία περίπτωση τη συμμετοχή του 16ρι γιου - κόρη τους σε όχλο τόσο επικίνδυνο για τη χώρα.

σε τόσο κρίσιμη εποχήΤΗΝ ΕΝD ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΑ ΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΊΜΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΈΟΥΣ ΔΕΝ ΤΗΝ ΠΛΑΙΣΙΏΣΑΤΕ ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΚΆΣΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΤΙ ΚΑΙ Ο ΙΣΗΜΕΡΙΝΌΣ ΜΕ ΤΟΝ ΗΡΩΑ ΚΟΡΕΑ Ο ΟΠΟΙΟΣ:Στάθηκε μόνος ενώπιον του πλήθους, χαλάρωσε τη γραβάτα του και άνοιξε το πουκάμισό του: «Αν θέλετε να με σκοτώσετε, ορίστε, εδώ είμαι. Σκοτώστε τον πρόεδρό σας αν είστε τόσο δυσαρεστημένοι, αν είστε τόσο γενναίοι», φώναξε. Ο μελαχρινός άντρας με τα αδρά χαρακτηριστικά που είχε αψηφίσει την οργή του πλήθους ήταν ο πρόεδρος του Ισημερινού (Εκουαδόρ) Ραφαέλ Κορέα. Και αντιμετώπιζε τoυς εξεγερμένους αστυνομικούς που επιχειρούσαν πραξικόπημα – υποκινούμενοι από την ολιγαρχία της χώρας. Μια ολιγαρχία που ακόμα πολεμά τον Πρόεδρο που έβγαλε τη χώρα του από τη «μακρά νεοφιλελεύθερη νύχτα» του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας και σήμερα απολαμβάνει δημοτικότητα 70%!

Περίπου τρία χρόνια νωρίτερα, το 2007, κάποιοι επιστήμονες εισέρχονταν στα δωμάτιά τους στο ξενοδοχείο όπου διέμεναν κι έμεναν άφωνοι: οι κούτες που περιείχαν έγγραφα του υπουργείου Οικονομικών για την περίοδο πριν από την προεδρία Κορέα είχαν κάνει φτερά! Οι επιστήμονες ήταν μέλη της Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου που είχε συστήσει ο Ισημερινός μετά την εκλογή Κορέα. Στην επιτροπή αυτή συμμετείχαν δώδεκα ειδικοί από τον Ισημερινό και έξι από το εξωτερικό. Μεταξύ αυτών και ο Βέλγος πολιτικός επιστήμονας και ιστορικός Ερίκ Τουσέν.

Ο Ερίκ Τουσέν μιλάει σήμερα στο «Crash» και περιγράφει πώς ο μύθος που θέλει τον Δαβίδ να νικά τον Γολιάθ έγινε για μία ακόμα φορά πραγματικότητα στον Ισημερινό, παρά τις αναπόφευκτες δυσκολίες: Μετά από 14 μήνες εργασιών η Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου εξέδωσε το πρώτο πόρισμα, κηρύττοντας ένα μεγάλο τμήμα του χρέους ως επαχθές. Κατόπιν, η κυβέρνηση το διέγραψε μονομερώς, πληρώνοντας στους πιστωτές 35 σεντς το δολάριο! Η Ουάσινγκτον είχε μόλις πάθει εγκεφαλικό επεισόδιο…ΒΛΕΠΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

http://despinapapageorgiou.wordpress.com/category/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%8D%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82/

ΕΝΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΕΙΠΕ Ο ΚΑΘΕ ΛΑΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΠΟΥ ΤΟΥ ΑΞΙΖΟΥΝ

ΒΛΕΠΕ ΤΩΝ ΙΣΗΜΕΡΙΝΟ ΕΧΕΙ ΗΓΕΤΗ ΤΩΝ ΗΡΩΑ ΚΟΡΕΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΣΩΣΕ.

ΒΛΕΠΕ ΤΗ ΓΕΜΑΝΙΑ ΤΟΥ 1940 ΤΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΠΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΖΕ ΝΑ ΕΧΕΙ (ΧΙΤΛΕΡ-ΧΙΜΛΕΡ-ΓΚΕΡΙΝΓΚ) ΜΗΠΩΣ ΜΑΣ ΠΑΝΕ ΠΡΟΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΕΎΘΥΝΣΗ ΟΛΟΤΑΧΏΣ

Σ/Σ/ΟΕΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΑ ΓΕΕΘΑ --ΓΕΣ-- ΓΕΝ-- ΓΕΑ, ΚΥΠ/ΕΥΠ, ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛ.ΑΣ., ΑΤΑΔ, ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΣΤΟΛΟΥ, ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ::: ΙΔΕΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΟΣ PRONEWS 3/11/18 ΜΕ ΘΕΜΑ:::<< ΑΣΧΗΜΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΠΑ--ΠΝ ... >>, ΔΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΑΝΤΙΠΛΟ'Ι'ΚΟ ΠΥΡΑΥΛΟ " ATMACA-- HGK-- 82" ΒΕΛΗΝΕΚΟΥΣ 200+ ΧΛΜ , O OΠΟΙΟΣ ΕΚΜΗΔΕΝΙΖΕΙ ΤΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ BΕΛΗΝΕΚΟΥΣ ΤΩΝ 180 ΧΛΜ ΤΩΝ "EXOCET III" TΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΥΡΑΥΛΑΚΑΤΩΝ, ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ "HARPOON" TΩΝ 90 ΕΩΣ 124 ΧΛΜ.__ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΒΕΛΗΝΕΚΕΣ ΤΩΝ ΑΤΜΑCA ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΛΟΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ , ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ-- ΙΟΝΙΟ-- ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ, ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ.__

Σ/Σ/ΟΕΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΑ ΓΕΕΘΑ --ΓΕΣ-- ΓΕΝ-- ΓΕΑ, ΚΥΠ/ΕΥΠ, ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛ.ΑΣ., ΑΤΑΔ, ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΣΤΟΛΟΥ, ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ  1ης  ΣΤΡΑΤΙΑΣ::: ΙΔΕΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡ...